Hulpverleners komen tegenwoordig in alle sectoren  mensen tegen die vragen hebben over hun genderidentiteit. De persoon met genderdysforie verwacht terecht een respectvolle behandeling van hulp-en dienstverleners. Door te kort kennis, kan je per ongeluk iemand kwetsen. 

In deze training verteld Nicky wat genderdysforie is, hoe een transitie verloopt en waar jij als hulpverlener op kan letten.

Binnenkort meer informatie…