Gender

Het woord ‘gender’ wordt vaak gebruikt om aan te geven welk ‘geslacht’ iemand heeft. Maar wat is dat dan? Niet iedereen herkent zich in de tweedeling man en vrouw, er is meer! Er zijn mensen die weliswaar biologisch man zijn, maar die zich (meer) vrouw voelen en mensen die biologisch vrouw zijn, maar zich (meer) man voelen. Ook zijn er mensen die zich beide voelen, of geen van beide.

Wat bepaalt iemands gender?

Wat bepaalt iemands gender? Gender is opgebouwd uit een aantal ingrediënten: Gender identiteit, Gender expressie en Sekse

Sekse/Geslacht

Het geslacht waarmee je geboren bent als man of vrouw. Maar er bestaan ook intersekse personen, bij wie de genitale kenmerken niet duidelijk aan één sekse zijn toe te wijzen.

Gender expressie

Dit is vaak wél zichtbaar van buitenaf. Het is het gender dat iemand uitdraagt naar de buitenwereld. Denk aan de keuze voor bepaalde kleding of de manier van lopen en praten.

Gender identiteit

Het is het gender waarmee iemand zich identificeert; het genderhokje waarin iemand zich thuis voelt. De genderidentiteit is niet altijd zichtbaar aan de buitenkant, maar vormt een intern proces. 

Past de combinatie van je genderidentiteit, genderexpressie en lichaamskenmerken niet binnen het heersende culturele idee van geslacht en sekse, dan word je vanzelf een uitzondering. Transgender personen zijn zo’n uitzondering. Hun genderidentiteit komt niet overeen met het geslacht dat hun bij de geboorte is toegewezen. Maar het is goed om te onthouden dat transgender een begrip is en niet vanzelfsprekend als identiteit wordt ervaren. Trans personen in Nederland identificeren zich ook met andere termen, zoals persoon met een transverleden, transseksueel, genderqueer, agender of non-binair.

Anders-Zijn

Zo lang als niemand een probleem heeft met anders-zijn, is anders-zijn geen probleem. Toch kun je zelf of je omgeving er een probleem mee hebben. Terwijl je als LHBTIQ+ mens vaak juist sterk bent, het lef hebt om het op jouw manier te doen, uit te vinden, jouw eigen invulling te geven aan het leven, vriendschappen, relaties etc. kun je last hebben van wat de wereld vindt. En soms kan het zijn dat je twijfelt en nog niet zeker bent ‘wat’ jij bent.

Ervaringsdeskundigen
Nicky is ervaringsdeskundigen, zij is geboren als vrouw in het lichaam van een man, en heeft haar transitieproces achter de rug. Haar proces is erg vlot verlopen doordat ze psychisch erg sterk in elkaar zit. Omdat de wachttijden niet normaal oplopen in Nederland wil Nicky zich inzetten voor andere die worstelen met hun gender. Voor gender gerelateerde vragen bestaat geen standaard pakket, ieder mens is uniek en jouw zoektocht ook.
Gender Coaching

Hoe accepteer je jezelf? Hoe richt je je leven in als je echt je zelf mag zijn? Hoe ga je om met weerstand of onbegrip in je omgeving? Nicky kan je coachen en begeleiden in jouw proces met als doel dat jij meer kan genieten van wie jij echt bent!

Praktijk Nicky verwelkomt ook mensen met vragen over gender, en ook partners en familie die te maken hebben met een verandering vanuit een gender gerelateerde situatie.