4 Lichamen

Fysiek, energetisch, mentaal en spiritueel: waarom je als mens niet 1 maar 4 lichamen hebt

Kijk in de spiegel en je ziet één lichaam. Dat terwijl je als mens vier lichamen in één bent: fysiek, energetisch, mentaal en spiritueel. De kunst is om er voor te zorgen dat geen van alle lichamen de overhand krijgt. Want het gelukkigst bent je als elk lichaam 25 procent van het geheel uitmaakt.

Fysiek, energetisch, mentaal en spiritueel: waarom je als mens niet 1 maar 4 lichamen hebt
Als mens besta je uit vier verschillende lichamen: je fysieke lijf, je energetische lichaam, je (denk)geest en je spirituele lichaam. Twee van deze lichamen zijn mannelijk (fysiek en mentaal) en twee vrouwelijk: emotioneel en spiritueel. In onze Westerse samenleving zijn we vaak gefocust op de fysieke en mentale kant van dingen – het doen en het volbrengen, de mannelijke yang energie. Dit leidt tot een lineaire manier van denken waarbij alles wordt genegeerd dat niet concreet of meetbaar is. Als mens ben echter pas in balans als ook de vrouwelijke yin energie vrijuit kan stromen. Jouw emotionele en spirituele lichaam krijgen dan evenredig veel aandacht. Het uiteindelijke doel is om alle vier de lichamen in balans te brengen. Want pas dan ervaar je ‘heelheid’ en voel je dat je onderdeel uitmaakt van een groter, holistisch geheel.

1) JE FYSIEKE LICHAAM
Dit is het lichaam dat je ziet, en waaraan jouw omgeving jou herkent. Je fysieke lichaam omvat alles wat zich binnen jouw lijf bevindt (je skelet, je spierstelsel, je zenuwstelsel, organen etc.) en alles wat van buitenaf te observeren valt. Ook isothermostaten horen bij je fysieke lichaam. Je lichaamstemperatuur is de bekendste fysieke ‘balansregelaars’, maar denk bijvoorbeeld ook aan je glucosespiegel, je zuurgraad (Ph waarde) en je schildklierhormoon spiegel. Al deze thermostaten houden je fysieke lichaam in balans. Je fysieke lichaam geeft je continue signalen over hoe het met je gaat. Hoe meer jij je bewust bent van deze signalen, hoe beter je kunt invoelen in hoeverre je volledig gezond bent.


2) JE ENERGETISCHE LICHAAM

Je energetische lichaam staat voor de energie die alles in je fysieke lichaam doet stromen. Dit lichaam is weliswaar niet zichtbaar, maar wel voelbaar. Emoties zijn bekende bewegingen van energie, net als ademhaling. Het energetische lichaam is niet alleen van binnenin, maar ook van buitenaf merkbaar. Zo is je charisma, ofwel je energetische blauwdruk, ook energie. Je energetische lichaam omvat onder andere de volgende systemen: chakra’s (7 energiecentra), meridianen, aura’s, yin & yang, hartcoherentie, hersengolfcoherentie en het hara punt (het heilige gebied rond je navel). Hoewel het energetische lichaam vaak valt binnen het werkveld van de alternatieve geneeskunde houden bijvoorbeeld ook endocrinologen en neurologen zich bezig met het energetische lichaam, zij het op biochemisch niveau.


3) JE MENTALE LICHAAM

Je mentale lichaam heeft betrekking op wat je denkt en ligt buiten het bereik van wat je met je zintuigen kunt ervaren. Je mentale lichaam omvat de persoonlijkheid waarmee je denkt en handelt in de fysieke wereld. Daarnaast heeft dit lichaam betrekking op onder andere je bewustzijn, drijfveren, je ego en afweermechanismen. Toch werkt het overgrote deel van je mentale lichaam onbewust zodat je niet bij elke ademhaling of stap hoeft na te denken. Veel signalen uit de omgeving bereiken het mentale lichaam niet. En precies daarom zijn je fysieke, emotionele en spirituele lichaam zo belangrijk.


4) JE SPIRITUELE LICHAAM

Je spirituele lichaam is je hogere Zelf. Er is iets dat jouw “ik” overstijgt. Dat is de kern van je wezen. Zoals jouw ego je adviseert over jouw individuele belang, zo adviseert jouw spirituele lichaam jou over verbondenheid, oordeelloosheid, belangeloosheid en wederkerigheid. Deze ‘stem van liefde’ wordt ook wel inner teacher genoemd en veroordeelt nooit. Jouw spirituele lichaam verder ontwikkelen? Oefen dan met meditatie en ademwerk. Kernbegrippen zijn dankbaarheid, nederigheid en vrijgevigheid. Hoe meer je hier mee oefent, hoe vaker je keuzes zult maken uit liefde (niet-veroordelend, verbindend) in plaats vanuit ego.